Kai Shun Santoku klein 10 cm - DM-0732
Kai Shun Santoku klein 10 cm - DM-0732

Kai Shun Santoku klein 10 cm - DM-0732

Kai

€118,92 Normaler Preis €135,50

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Set - TMM-W19
Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Set - TMM-W19

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Set - TMM-W19

Kai

€216,40

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Santoku 18 cm - TMM-0702
Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Santoku 18 cm - TMM-0702

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Santoku 18 cm - TMM-0702

Kai

€268,06

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Tourniermesser Schälmesser TDM-1715
Kai Shun Premier Tim Mälzer Tourniermesser Schälmesser TDM-1715

Kai Shun Premier Tim Mälzer Tourniermesser Schälmesser TDM-1715

Kai

€135,50

Kai Shun Premier Tim Mälzer Allzweckmesser TDM-1701
Kai Shun Premier Tim Mälzer Allzweckmesser TDM-1701

Kai Shun Premier Tim Mälzer Allzweckmesser TDM-1701

Kai

€145,24

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Allzweckmesser - DM-0701
Kai Shun - Allzweckmesser - DM-0701

Kai Shun - Allzweckmesser - DM-0701

Kai

€116,00

versandbereit / an Lager

Kai Shun Nagare Officemesser 9 cm - NDC-0700
Kai Shun Nagare Officemesser 9 cm - NDC-0700

Kai Shun Nagare Officemesser 9 cm - NDC-0700

Kai

€242,72

Kai Shun Premier Tim Mälzer Officemesser TDM-1700
Kai Shun Premier Tim Mälzer Officemesser TDM-1700

Kai Shun Premier Tim Mälzer Officemesser TDM-1700

Kai

€135,50

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Gemüsemesser 8,5cm - DM-0714
Kai Shun - Gemüsemesser 8,5cm - DM-0714

Kai Shun - Gemüsemesser 8,5cm - DM-0714

Kai

€96,50

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Nakiri - DM-0728
Kai Shun - Nakiri - DM-0728

Kai Shun - Nakiri - DM-0728

Kai

€199,83

Kai Shun - Allzweckmesser für Linkshänder - DM-0701L
Kai Shun - Allzweckmesser für Linkshänder - DM-0701L

Kai Shun - Allzweckmesser für Linkshänder - DM-0701L

Kai

€125,74

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Allzweckmesser 15 cm - TMM-0701
Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Allzweckmesser 15 cm - TMM-0701

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Allzweckmesser 15 cm - TMM-0701

Kai

€193,99

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Allzweckmesser mit Wellenschliff 15 cm TDM-1722
Kai Shun Premier Tim Mälzer Allzweckmesser mit Wellenschliff 15 cm TDM-1722

Kai Shun Premier Tim Mälzer Allzweckmesser mit Wellenschliff 15 cm TDM-1722

Kai

€154,99

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Fleischgabel TDM-1709
Kai Shun Premier Tim Mälzer Fleischgabel TDM-1709

Kai Shun Premier Tim Mälzer Fleischgabel TDM-1709

Kai

€184,23

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Santoku 18 cm - DM-0702
Kai Shun - Santoku 18 cm - DM-0702

Kai Shun - Santoku 18 cm - DM-0702

Kai

€184,23

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Kochmesser 15 cm TDM-1723
Kai Shun Premier Tim Mälzer Kochmesser 15 cm TDM-1723

Kai Shun Premier Tim Mälzer Kochmesser 15 cm TDM-1723

Kai

€190,09

versandbereit / an Lager

Kai-Shun - Fleischgabel / Tranchiergabel - DM-0709
Kai-Shun - Fleischgabel / Tranchiergabel - DM-0709

Kai-Shun - Fleischgabel / Tranchiergabel - DM-0709

Kai

€184,23

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Officemesser 9 cm - DM-0700
Kai Shun - Officemesser 9 cm - DM-0700

Kai Shun - Officemesser 9 cm - DM-0700

Kai

€96,50

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Kochmesser 20 cm - DM-0706
Kai Shun - Kochmesser 20 cm - DM-0706

Kai Shun - Kochmesser 20 cm - DM-0706

Kai

€193,99

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Ausbeinmesser - DM-0710
Kai Shun - Ausbeinmesser - DM-0710

Kai Shun - Ausbeinmesser - DM-0710

Kai

€151,09

versandbereit / an Lager

Kai Shun Fleischmesser - kleines Schinkenmesser - DM-0768
Kai Shun Fleischmesser - kleines Schinkenmesser - DM-0768

Kai Shun Fleischmesser - kleines Schinkenmesser - DM-0768

Kai

€170,59

versandbereit / an Lager

Kai Shun Nagare Santoku 18 cm - NDC-0702
Kai Shun Nagare Santoku 18 cm - NDC-0702

Kai Shun Nagare Santoku 18 cm - NDC-0702

Kai

€340,20

Kai Shun - Tomatenmesser - DM 0722
Kai Shun - Tomatenmesser - DM 0722

Kai Shun - Tomatenmesser - DM 0722

Kai

€141,35

Kai Shun Premier Tim Mälzer Santoku 14 cm TDM-1727
Kai Shun Premier Tim Mälzer Santoku 14 cm TDM-1727

Kai Shun Premier Tim Mälzer Santoku 14 cm TDM-1727

Kai

€190,09

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Santoku mit Kulle - DM-0718
Kai Shun - Santoku mit Kulle - DM-0718

Kai Shun - Santoku mit Kulle - DM-0718

Kai

€193,99

Kai Shun - Gokujo Ausbeinmesser - DM-0743
Kai Shun - Gokujo Ausbeinmesser - DM-0743

Kai Shun - Gokujo Ausbeinmesser - DM-0743

Kai

€154,99

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Santoku 18 cm TDM-1702
Kai Shun Premier Tim Mälzer Santoku 18 cm TDM-1702

Kai Shun Premier Tim Mälzer Santoku 18 cm TDM-1702

Kai

€203,73

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Messerset Allzweckmesser + Kochmesser TDMS-220
Kai Shun Premier Tim Mälzer Messerset Allzweckmesser + Kochmesser TDMS-220

Kai Shun Premier Tim Mälzer Messerset Allzweckmesser + Kochmesser TDMS-220

Kai

€346,05

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Kochmesser für Linkshänder - DM-0706L
Kai Shun - Kochmesser für Linkshänder - DM-0706L

Kai Shun - Kochmesser für Linkshänder - DM-0706L

Kai

€203,73

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Kochmesser TDM-1706
Kai Shun Premier Tim Mälzer Kochmesser TDM-1706

Kai Shun Premier Tim Mälzer Kochmesser TDM-1706

Kai

€213,47

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Schälmesser - DM-0715
Kai Shun - Schälmesser - DM-0715

Kai Shun - Schälmesser - DM-0715

Kai

€96,50

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Messerset Allzweckmesser + Santoku TDMS-230
Kai Shun Premier Tim Mälzer Messerset Allzweckmesser + Santoku TDMS-230

Kai Shun Premier Tim Mälzer Messerset Allzweckmesser + Santoku TDMS-230

Kai

€336,31

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Schinkenmesser TDM-1704
Kai Shun Premier Tim Mälzer Schinkenmesser TDM-1704

Kai Shun Premier Tim Mälzer Schinkenmesser TDM-1704

Kai

€209,58

versandbereit / an Lager

Kai Shun Classic Set - DM-W19
Kai Shun Classic Set - DM-W19

Kai Shun Classic Set - DM-W19

Kai

€193,99

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Officemesser 9 cm - TMM-0700
Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Officemesser 9 cm - TMM-0700

Kai Shun Premier Tim Mälzer Minamo Officemesser 9 cm - TMM-0700

Kai

€170,59

versandbereit / an Lager

Kai Shun Premier Tim Mälzer Naikiri 15 cm TDM-1742
Kai Shun Premier Tim Mälzer Naikiri 15 cm TDM-1742

Kai Shun Premier Tim Mälzer Naikiri 15 cm TDM-1742

Kai

€209,58

versandbereit / an Lager

Kai Shun Allzweckmesser - DM-0716 - 10 cm
Kai Shun Allzweckmesser - DM-0716 - 10 cm

Kai Shun Allzweckmesser - DM-0716 - 10 cm

Kai

€106,26

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Tranchiermesser - DM-0703
Kai Shun - Tranchiermesser - DM-0703

Kai Shun - Tranchiermesser - DM-0703

Kai

€170,59

Kai Shun - Brotmesser 22,5 cm - DM-0705
Kai Shun - Brotmesser 22,5 cm - DM-0705

Kai Shun - Brotmesser 22,5 cm - DM-0705

Kai

€199,83

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Santoku für Linkshänder - DM-0702L
Kai Shun - Santoku für Linkshänder - DM-0702L

Kai Shun - Santoku für Linkshänder - DM-0702L

Kai

€193,99

Kai Shun - Santoku 19 cm - DM-0717
Kai Shun - Santoku 19 cm - DM-0717

Kai Shun - Santoku 19 cm - DM-0717

Kai

€232,97

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Kochmesser 25 cm - DM-0707
Kai Shun - Kochmesser 25 cm - DM-0707

Kai Shun - Kochmesser 25 cm - DM-0707

Kai

€209,58

versandbereit / an Lager

Kai Shun - Schinkenmesser - DM-0704
Kai Shun - Schinkenmesser - DM-0704

Kai Shun - Schinkenmesser - DM-0704

Kai

€174,49

versandbereit / an Lager

Kai Shun Nagare Kochmesser 20 cm - NDC-0706
Kai Shun Nagare Kochmesser 20 cm - NDC-0706

Kai Shun Nagare Kochmesser 20 cm - NDC-0706

Kai

€340,20

Kai Shun Nagare Schinkenmesser 23 cm - NDC-0704
Kai Shun Nagare Schinkenmesser 23 cm - NDC-0704

Kai Shun Nagare Schinkenmesser 23 cm - NDC-0704

Kai

€330,45

Kai Shun Nagare Allzweckmesser 15 cm - NDC-0701
Kai Shun Nagare Allzweckmesser 15 cm - NDC-0701

Kai Shun Nagare Allzweckmesser 15 cm - NDC-0701

Kai

€262,22

Kai Shun Santoku 14 cm DM-0727
Kai Shun Santoku 14 cm DM-0727

Kai Shun Santoku 14 cm DM-0727

Kai

€119,90

versandbereit / an Lager