CHROMA Turbo Kochmesser 20 cm - S-18
CHROMA Turbo Kochmesser 20 cm - S-18

CHROMA Turbo Kochmesser 20 cm - S-18

Chroma

€145,24

versandbereit / an Lager

CHROMA Turbo Kanto Messer 18 cm - S-41
CHROMA Turbo Kanto Messer 18 cm - S-41

CHROMA Turbo Kanto Messer 18 cm - S-41

Chroma

€154,99

CHROMA Turbo Hakata Santoku 18 cm - S-40
CHROMA Turbo Hakata Santoku 18 cm - S-40

CHROMA Turbo Hakata Santoku 18 cm - S-40

Chroma

€154,99

CHROMA Turbo Brotmesser Konditorsäge 25 cm - S-25
CHROMA Turbo Brotmesser Konditorsäge 25 cm - S-25

CHROMA Turbo Brotmesser Konditorsäge 25 cm - S-25

Chroma

€154,99

CHROMA Turbo Steakmesser 12 cm - S-15
CHROMA Turbo Steakmesser 12 cm - S-15

CHROMA Turbo Steakmesser 12 cm - S-15

Chroma

€86,76

CHROMA Turbo Spickmesser Schälmesser 7 cm - S-09
CHROMA Turbo Spickmesser Schälmesser 7 cm - S-09

CHROMA Turbo Spickmesser Schälmesser 7 cm - S-09

Chroma

€67,26

CHROMA Turbo flexibles Filetiermesser 19 cm - S-07
CHROMA Turbo flexibles Filetiermesser 19 cm - S-07

CHROMA Turbo flexibles Filetiermesser 19 cm - S-07

Chroma

€121,85

CHROMA Turbo kl. Kochmesser 14 cm - S-04
CHROMA Turbo kl. Kochmesser 14 cm - S-04

CHROMA Turbo kl. Kochmesser 14 cm - S-04

Chroma

€116,00

CHROMA Turbo Santoku 18 cm - S-02
CHROMA Turbo Santoku 18 cm - S-02

CHROMA Turbo Santoku 18 cm - S-02

Chroma

€145,24

CHROMA Turbo Kochmesser 24 cm - S-01
CHROMA Turbo Kochmesser 24 cm - S-01

CHROMA Turbo Kochmesser 24 cm - S-01

Chroma

€184,23