Zayiko Damastmesser Kurumi - Santoku 17,5 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - Santoku 17,5 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - Santoku 17,5 cm

Zayiko

€179,00

Zayiko Damastmesser Kuro - Allzweckmesser 12,5 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Allzweckmesser 12,5 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Allzweckmesser 12,5 cm

Zayiko

€59,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Allzweckmesser mit Holzbox "Profi Serie" 12,5 cm - 1DM-ALL-JUN
Zayiko Damastmesser Allzweckmesser mit Holzbox

Zayiko Damastmesser Allzweckmesser mit Holzbox "Profi Serie" 12,5 cm - 1DM-ALL-JUN

Zayiko

€119,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kuro - 3er Set
Zayiko Damastmesser Kuro - 3er Set

Zayiko Damastmesser Kuro - 3er Set

Zayiko

€175,00 Normaler Preis €195,01

Zayiko Damastmesser Kuro - Santoku 17,7 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Santoku 17,7 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Santoku 17,7 cm

Zayiko

€89,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser SANTOKU "Profi Serie" 16 cm - 1DM-KLN-SAN-JUN
Zayiko Damastmesser SANTOKU

Zayiko Damastmesser SANTOKU "Profi Serie" 16 cm - 1DM-KLN-SAN-JUN

Zayiko

€219,00

Zayiko Damastmesser Oliven Santokumesser 17,5 cm - 1DM-SAN-OLI-WEI
Zayiko Damastmesser Oliven Santokumesser 17,5 cm - 1DM-SAN-OLI-WEI

Zayiko Damastmesser Oliven Santokumesser 17,5 cm - 1DM-SAN-OLI-WEI

Zayiko

€129,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kurumi - Chefmesser 20 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - Chefmesser 20 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - Chefmesser 20 cm

Zayiko

€129,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kuro - Officemesser 8,7 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Officemesser 8,7 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Officemesser 8,7 cm

Zayiko

€49,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kuro - Brotmesser 19,7 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Brotmesser 19,7 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Brotmesser 19,7 cm

Zayiko

€89,00 Normaler Preis €119,00

Zayiko Damastmesser Kuro - kleines Santoku 12,5 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - kleines Santoku 12,5 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - kleines Santoku 12,5 cm

Zayiko

€69,00 Normaler Preis €79,00

Zayiko Damastmesser Kuro - Fleischmesser 20,3 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Fleischmesser 20,3 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Fleischmesser 20,3 cm

Zayiko

€89,00 Normaler Preis €119,00

Zayiko Damastmesser Oliven Kleines Santokumesser 12 cm - 1DM-KLN-SAN-OLI-WEI
Zayiko Damastmesser Oliven Kleines Santokumesser 12 cm - 1DM-KLN-SAN-OLI-WEI

Zayiko Damastmesser Oliven Kleines Santokumesser 12 cm - 1DM-KLN-SAN-OLI-WEI

Zayiko

€129,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Oliven Allzweckmesser 12,5 cm - 1DM-ALL-OLI-WEI
Zayiko Damastmesser Oliven Allzweckmesser 12,5 cm - 1DM-ALL-OLI-WEI

Zayiko Damastmesser Oliven Allzweckmesser 12,5 cm - 1DM-ALL-OLI-WEI

Zayiko

€109,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Oliven Blockmesser 20 cm - 1DM-MEZ-OLI-WEI
Zayiko Damastmesser Oliven Blockmesser 20 cm - 1DM-MEZ-OLI-WEI

Zayiko Damastmesser Oliven Blockmesser 20 cm - 1DM-MEZ-OLI-WEI

Zayiko

€139,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kurumi - Allzweckmesser 12,5 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - Allzweckmesser 12,5 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - Allzweckmesser 12,5 cm

Zayiko

€109,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Black Edition 3er Messer-Set - 3DM-HOL-BLA
Zayiko Damastmesser Black Edition 3er Messer-Set - 3DM-HOL-BLA

Zayiko Damastmesser Black Edition 3er Messer-Set - 3DM-HOL-BLA

Zayiko

€289,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser 3er Messer-Set - 3DM-HOL-ZAY
Zayiko Damastmesser 3er Messer-Set - 3DM-HOL-ZAY

Zayiko Damastmesser 3er Messer-Set - 3DM-HOL-ZAY

Zayiko

€239,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kurumi - Schälmesser 8 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - Schälmesser 8 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - Schälmesser 8 cm

Zayiko

€99,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kurumi - kleines Santoku 12,5 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - kleines Santoku 12,5 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - kleines Santoku 12,5 cm

Zayiko

€129,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kuro - Nakiri 18 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Nakiri 18 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Nakiri 18 cm

Zayiko

€99,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kuro - Chefmesser 20,3 cm
Zayiko Damastmesser Kuro - Chefmesser 20,3 cm

Zayiko Damastmesser Kuro - Chefmesser 20,3 cm

Zayiko

€99,00 Normaler Preis €129,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kleines Santokumesser 13 cm - 1DM-KLN-SAN-BLA
Zayiko Damastmesser Kleines Santokumesser 13 cm - 1DM-KLN-SAN-BLA

Zayiko Damastmesser Kleines Santokumesser 13 cm - 1DM-KLN-SAN-BLA

Zayiko

€109,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Allzweckmesser 12,5 cm - 1DM-ALL-HOL-ZAY
Zayiko Damastmesser Allzweckmesser 12,5 cm - 1DM-ALL-HOL-ZAY

Zayiko Damastmesser Allzweckmesser 12,5 cm - 1DM-ALL-HOL-ZAY

Zayiko

€69,00

Zayiko Damastmesser Kurumi - Officemesser 9,5 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - Officemesser 9,5 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - Officemesser 9,5 cm

Zayiko

€59,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Black Edition Allzweckmesser 13 cm - 1DM-ALL-BLA
Zayiko Damastmesser Black Edition Allzweckmesser 13 cm - 1DM-ALL-BLA

Zayiko Damastmesser Black Edition Allzweckmesser 13 cm - 1DM-ALL-BLA

Zayiko

€99,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Black Edition Neues Chefmesser 19 cm - 1DM-JAP-BLA
Zayiko Damastmesser Black Edition Neues Chefmesser 19 cm - 1DM-JAP-BLA

Zayiko Damastmesser Black Edition Neues Chefmesser 19 cm - 1DM-JAP-BLA

Zayiko

€179,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Black Edition Chefmesser 20,5 cm - 1DM-CHE-BLA
Zayiko Damastmesser Black Edition Chefmesser 20,5 cm - 1DM-CHE-BLA

Zayiko Damastmesser Black Edition Chefmesser 20,5 cm - 1DM-CHE-BLA

Zayiko

€179,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kurumi - Fleischmesser 20 cm
Zayiko Damastmesser Kurumi - Fleischmesser 20 cm

Zayiko Damastmesser Kurumi - Fleischmesser 20 cm

Zayiko

€169,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Santokumesser 17,7 cm - 1DM-SAN-HOL-ZAY
Zayiko Damastmesser Santokumesser 17,7 cm - 1DM-SAN-HOL-ZAY

Zayiko Damastmesser Santokumesser 17,7 cm - 1DM-SAN-HOL-ZAY

Zayiko

€119,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Black Edition Officemesser 9,3 cm - 1DM-OFF-BLA
Zayiko Damastmesser Black Edition Officemesser 9,3 cm - 1DM-OFF-BLA

Zayiko Damastmesser Black Edition Officemesser 9,3 cm - 1DM-OFF-BLA

Zayiko

€89,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser. Chefmesser. Special Edition 20,3 cm - 1DM-CHE-EIC-ZAY
Zayiko Damastmesser. Chefmesser. Special Edition 20,3 cm - 1DM-CHE-EIC-ZAY

Zayiko Damastmesser. Chefmesser. Special Edition 20,3 cm - 1DM-CHE-EIC-ZAY

Zayiko

€179,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Kleines Santokumesser 12,5 cm - 1DM-KLN-SAN-HOL-ZAY
Zayiko Damastmesser Kleines Santokumesser 12,5 cm - 1DM-KLN-SAN-HOL-ZAY

Zayiko Damastmesser Kleines Santokumesser 12,5 cm - 1DM-KLN-SAN-HOL-ZAY

Zayiko

€79,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Chefmesser 20,3 cm - 1DM-CHE-HOL-ZAY
Zayiko Damastmesser Chefmesser 20,3 cm - 1DM-CHE-HOL-ZAY

Zayiko Damastmesser Chefmesser 20,3 cm - 1DM-CHE-HOL-ZAY

Zayiko

€139,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser Black Edition Santokumesser 18 cm - 1DM-SAN-BLA
Zayiko Damastmesser Black Edition Santokumesser 18 cm - 1DM-SAN-BLA

Zayiko Damastmesser Black Edition Santokumesser 18 cm - 1DM-SAN-BLA

Zayiko

€159,00

versandbereit / an Lager

Zayiko 3er Damastmesser-Set "Profi-Serie" - 3DM-HOL-JUN
Zayiko 3er Damastmesser-Set

Zayiko 3er Damastmesser-Set "Profi-Serie" - 3DM-HOL-JUN

Zayiko

€479,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser. Fleischmesser mit Holzbox "Profi Serie" 20 cm - 1DM-FLE-JUN
Zayiko Damastmesser. Fleischmesser mit Holzbox

Zayiko Damastmesser. Fleischmesser mit Holzbox "Profi Serie" 20 cm - 1DM-FLE-JUN

Zayiko

€219,00

versandbereit / an Lager

Zayiko Damastmesser. Chefmesser mit Holzbox "Profi Serie" 20 cm - 1DM-CHE-JUN
Zayiko Damastmesser. Chefmesser mit Holzbox

Zayiko Damastmesser. Chefmesser mit Holzbox "Profi Serie" 20 cm - 1DM-CHE-JUN

Zayiko

€229,00

versandbereit / an Lager